Sądem Rejonowym w Krotoszynie Patryk Pietrzak kierował od 2007 roku. Na stanowisko prezesa SO w Kaliszu został powołany z dniem 11 sierpnia 2018 r., ale ze względu na urlop w pracy ma pojawić się 13 sierpnia.

Nowy prezes został powołany na podstawie obowiązującej od 12 sierpnia 2017 r. nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, która przy powoływaniu prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych nie wymaga od ministra sprawiedliwości uzyskania opinii zgromadzeń ogólnych sądów.