We wtorek 25 marca br. opublikowano zmianę kpk (Dz.U.2014.384) w zakresie art. 325e §1a. Nowe uprawnienie dotyczy sytuacji, gdy zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez NIK. W 2012 roku Najwyższa Izba Kontroli złożyła 136 zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa - z tego w 14 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania, a w 25 przypadkach wydano decyzję o umorzeniu wszczętych już postępowań. Dotychczas wniosek o uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz o umorzeniu dochodzenia mógł złożyć wyłącznie inspektor pracy. NIK oraz inspektor pracy zostały w tym zakresie wyróżnione szerszymi uprawnieniami na tle innych podmiotów biorących udział w postępowaniu karnym. Opisywana zmiana wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Warto wspomnieć, że we wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie art. 325e §1 kpk, który pozwala odmówić wszczęcia dochodzenia bądź je umorzyć bez konieczności sporządzenia uzasadnienia jest zgodny z Konstytucją. Jak argumentował Trybunał brak uzasadnienia w żaden sposób nie przekreśla możliwości sądowej weryfikacji wydanego postanowienia.

Źródło : www.nik.gov.pl,