Od 18 lipca 2014 r. zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności. W tym wypadku przejrzystość i możliwość kontroli zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany). Dzięki ograniczeniu formalności ułatwiony będzie rozwój crowdfundingu w Polsce.
POod rzadami nowych przepisów prowadzone w przestrzeni publicznej zbiórki publiczne w gotówce i zbiórki darów organizatorzy będą po prostu zgłaszać na ogólnopolskim portalu ZBIÓRKI.GOV.PL. Tam też będą publikowane sprawozdania ze zbiórki. Wszystko po to, by – nie tylko urzędnik – ale każdy obywatel miał łatwy dostęp do informacji o tym, kto i na co zbiera oraz jak rozdysponował środki.
Jak przypomina Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, do 18 lipca 2014 r. obowiązują przepisy ustawy o zbiórkach publicznych z 1933 r.: każdy, kto chce prowadzić zbiórkę publiczną, nadal musi ubiegać się o pozwolenie władzy (właściwej dla terenu zbiórki), a potem przed tą samą władzą się rozliczyć.
 (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498)