Tematem tegorocznej edycji jest majątek rodziny i jego bezpieczeństwo. Jak podkreślaja organizatorzy akcji, notariusze wyjaśnią, jak dokonać darowizny w ramach rodziny, jak prowadzić działalność gospodarczą bezpiecznie dla majątku rodziny, na czym polegają różnice pomiędzy poszczególnymi ustrojami majątkowymi w małżeństwie, które decyzje majątkowe małżonkowie muszą podejmować wspólnie, a które nie wymagają uzgodnień. Więcej>>>