Projekt nowelizujący ustawę o swobodzie działalności gospodarczej został przesłany do sejmowej komisji po pierwszym czytaniu. Jak powiedział Dariusz Bogdan podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki stanowi on implementację dyrektywy usługowej. Zmiany w tym zakresie mają charakter kosmetyczny, niemniej jednak w znacznym stopniu usprawnią działanie tzw. pojedynczego punktu kontaktowego. Dzisiejszy byt w postaci niezwłocznego terminu odpowiedzi przez inny organ na pytanie zadane w ramach systemu zastępujemy terminami: 14 dni i w wyjątkowych sytuacjach terminem 21 dni. Uważamy, że to usprawni cały system – podkreśla minister Bogdan.

Po drugie, jak twierdzi przedstawiciel Ministerstw Gospodarki projekt dokonuje modyfikacji zasad zawieszania wykonywania działalności gospodarczej.

Proponowane zmiany mają na celu, z jednej strony, doprecyzowanie dotychczasowych przepisów, a z drugiej zaś – umożliwienie korzystania z tej instytucji dodatkowej grupie przedsiębiorców.

Trzecim istotnym elementem projektu jest uporządkowanie kwestii związanych z wydawaniem zaświadczeń o nadaniu numeru REGON. Dzisiejszą formułę obowiązkowego nadania tego numeru i poinformowania o tym na piśmie przedsiębiorcy chcemy zastąpić zasadą dobrowolności, tylko i wyłącznie na żądanie danego przedsiębiorcy.

Centralna ewidencja od 1 lipca

Następnym, czwartym elementem, jest uruchomienie od 1 lipca Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

- Przypomnę, że od 1 lipca działalność gospodarczą będzie można założyć przez Internet, urząd gminy przestanie być właściwym organem, natomiast będzie nim minister gospodarki – mówi minister Dariusz Bogdan.- W tym zakresie przede wszystkim chcielibyśmy powołać pełnomocników do prowadzenia spraw w imieniu przedsiębiorców przed urzędem. Dodatkowo zamierzamy rozszerzyć gamę możliwości, jeśli chodzi o autoryzację samych wniosków składanych w celu założenia działalności gospodarczej. Wniosek będzie elektroniczny. Podpis kwalifikowany, który mamy dzisiaj, uzupełniamy o dwa dodatkowe byty, chodzi mi o zaufany profil i podpis osobisty.

- Gdybyśmy nie podjęli tych działań znacznie wcześniej ( pomysł powstał już w 2008 roku) nie byłoby możliwe uruchomienie od 1 lipca centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Chciałbym powiedzieć, że system, który proponujemy, to jest zmianą ustrojową – zapewnia Dariusz Bogdan.

Nie ma obecnie w Polsce dwóch rejestrów funkcjonujących w ramach państwa, które ze sobą współpracują. Tutaj mamy współpracę on-line pomiędzy Ministerstwem Finansów i rejestrem

NIP-ów, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i rejestrem PESEL; jest to proces nadawania numeru REGON przez Główny Urząd Statystyczny, dodatkowe formy opodatkowania w przypadku urzędu skarbowego czy też zgłoszenie do składek w KRUS i ZUS. Co więcej, co jest pewną nowością, wnioski składane w ramach zakładania działalności gospodarczej będą weryfikowane przez Krajowy Rejestr Karny, czy osoba, która chce założyć działalność gospodarczą, nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w całym zakresie bądź też w części. W związku z tym ten system ma charakter kompleksowy – zaznacza podsekretarz stanu Bogdan

Gminy oddają swoje dane

Minister gospodarki już wiele miesięcy temu na swoich stronach internetowych umieścił system informatyczny dla urzędów gmin, który służy do tego, aby przepisywać dane z rejestrów, które znajdują się we wszystkich gminach w Polsce, do rejestru o charakterze centralnym. Rejestracja ma charakter czysto papierowy. Istnieją takie przypadki, że ta sama osoba ma dwa razy założoną działalność gospodarczą, przy czym różni się to tylko i wyłącznie prowadzeniem tej działalności, czyli samym PKD. Wprowadzenie informatyki, czyli przetwarzania informatycznego, prostuje te wszystkie przypadki. I to jest jeden z głównych problemów, o którym będziemy starali się rozmawiać z samorządami po to, aby w tych przypadkach, zanim zostaną wciągnięte do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, mogło to zostać na drodze administracyjnej wyprostowane i doprowadzone do porządku.

Zawieszanie działalności

Ten system będzie umożliwiał również zawieszenie i likwidację działalności gospodarczej. Minister Bogdan zaznacza, jednak, że mamy pół roku przejściowego, to jest od 1 lipca do 31 grudnia, kiedy to wszystkie gminy są zobowiązane do tego, aby przekazać rejestry ministrowi gospodarki.

- Dopóki nie przekażą nam rejestru, który jest prowadzony w gminie, do tego momentu są organem prowadzącym w zakresie działalności gospodarczej – zaznacza minister Dariusz Bogdan. Jeżeli więc ktoś zechce założyć działalność gospodarczą po raz pierwszy, będzie mógł zrobić to przez Internet. Natomiast jeżeli ktoś zechce zamknąć działalność gospodarczą, zmienić tę działalność gospodarczą, jeżeli chodzi o rodzaj, będzie musiał udać się do gminy, która jeszcze ten rejestr prowadzi. Gmina przestaje być organem prowadzącym rejestr w dniu, w którym przekaże go do Ministerstwa Gospodarki.