"Reakcje klientów na usługi o wartości dodanej, na które położyliśmy szczególny nacisk w ubiegłym roku, są zachęcające. Nie szczędziliśmy wysiłków, aby wszędzie na świecie nasza praktyka i nasi ludzie dotrzymywali kroku zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom klientów. Pomiędzy poszczególnymi regionami i praktykami mogą występować różnice, jednakże generalnie zapotrzebowanie na tego typu usługi rośnie coraz szybciej" mówi prezes zarządu Baker & McKenzie, John Conroy.
Dodaje: "Szczerze cieszymy się tymi wynikami, jednakże jesteśmy dalecy od pełnej satysfakcji. Jest jeszcze wiele do zrobienia, a my wciąż podnosimy poprzeczkę."

W drugiej połowie roku finansowego wiele biur Kancelarii odnotowało wzrost przychodów z działalności, przy czym tendencja ta była szczególnie silna w krajach Azji i Pacyfiku.Na przestrzeni całego roku przychody w Ameryce Łacińskiej wykazywały stabilną tendencję wzrostową, wzrosły również, choć nieznacznie, w Ameryce Północnej.Utrzymujące się w Europie i na Bliskim Wschodzie obawy o podłożu gospodarczym, walutowym i rynkowym przyniosły niewielki spadek w tym regionie.

"W przyszłym roku będziemy nadal skupiać się na usługach o wartości dodanej, poczynimy różne inwestycje mające na celu wzmocnienie naszej oferty usługowej i rezultatów osiąganych dla klientów. Będziemy również przy użyciu różnych środków trzymać mocno w karbach koszty, na przykład poprzez częstsze korzystanie z outsourcingu procesów prawnych i biznesowych - to jest w dziedzinie, w której od dziesięciu lat utrzymujemy dość znaczne zasoby." dodaje John Conroy

Kancelaria Baker & McKenzie właśnie ogłosiła, że następnym prezesem jej zarządu będzie Eduardo Leite z biura w Brazylii.Eduardo Leite będzie pierwszym prawnikiem z kraju należącego do grupy państw BRIC, który stanie na czele dużej globalnej kancelarii prawnej. Obowiązki obejmie 30 października, zastępując na stanowisku Johna Conroya, który stojąc na czele Kancelarii doprowadził w okresie minionych sześciu lat do jej intensywnego rozwoju.