Naczelny Sąd Administracyjny obradował 21 września br. w Izbie Gospodarczej w składzie: przewodniczący sędzia Małgorzata Rysz, sędzia Andrzej Skoczylas i sędzia Mirosław Trzecki, na posiedzeniu niejawnym, bez udziału publiczności. Uzasadnień do sześciu wyroków tej uchwały jeszcze nie ma.

Czytaj: NSA: Kolejne wyroki w sprawie obsady urzędu sędziego>>

Odwołania sędziego A.B. ( który zgłosił swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego) dotyczyły uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 28 sierpnia 2018 r. nr 331/2018 w o nieprzedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 20 osób.

Argumenty skarżącego

Trzy lata wcześniej 25 września 2018 r. NSA oddalił wniosek sędziego A.B. o zabezpieczenie przed wniesieniem odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 331/2018 ( sygn. II GW 21/18).

Wówczas A.B. wnosił o:

  • zakazanie każdemu z  uczestników odebrania aktu powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (art. 33 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym - Dz. U. z 2018 r. poz. 5 z późn. zm.),
  •  zgłoszenia się w celu objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej
  • zakazanie  złożenia ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 34 § 1 i 2 ustawy o Sądzie Najwyższym) - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w niniejszej sprawie

 


Jakie były argumenty skarżącego do dziś aktualne?  Wadliwy skład Krajowej Rady Sądownictwa, której wybór został dokonany z naruszeniem konstytucyjnych zasad podziału i równowagi władz (art. 10 Konstytucji RP) oraz niezależności sądownictwa (art. 173 Konstytucji RP).

A także - uniemożliwienie wnioskodawcy czynnego (pełnego) udziału w postępowaniu przed Radą oraz zmiana składu Rady w trakcie trwania jej kadencji.  I niezgodność przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej.

Trzeba wstrzymać orzekanie?

Według pełnomocnika skarżącej - osoby powołane w ramach tej uchwały do Izby Kontroli powinny rozważyć powstrzymanie się od orzekania. - Jeśli te osoby będą orzekały dalej to istnieje ryzyko, że wydane przez nie orzeczenia będą dotknięte poważnymi wadami albo będą nieistniejące - stwierdza mec.  Michał Jabłoński.

Innego zdania jest rzecznik Sądu Najwyższego, którego wyrok NSA dotyczy. Stwierdza on, że takie same orzeczenia NSA wydał w odniesieniu do powołań do Izby Cywilnej i tam stwierdził, że powołania są ważne. Wydaje mi się, że to jedyna sensowna i zgodna z prawem konstatacja - odparł Stępkowski. Dodał, że nie widzi najmniejszego powDodu, aby powtarzać konkursy sędziowskie do Izby Kontroli.

Na pytanie, czy w związku z wyrokiem NSA zamierza wstrzymać się od obowiązków orzeczniczych, zapewnił, że nadal będzie orzekał

Warto przypomnieć, że w maju br. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił uchwały KRS z 2018 r. i umorzył postępowania w sprawie powołań sędziów do Izby Cywilnej i Izby Karnej Sądu Najwyższego.  Jednak zaznaczył, że nominacje tych sędziów pozostają ważne, gdyż pochodzą z nominacji prezydenckich.

Sygnatura akt wyrok NSA II GOK 8/21, II GOK 11/21, II GOK 12/21, II GOK 10/21, z 21 września 2021 r.