Profesor była również starszym partnerem i współzałożycielką kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. O śmierci adwokatki poinformowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich, podkreślając że profesor była osobą niezwykle zasłużoną dla polskiego filmu, współautorka najważniejszych aktów prawnych, ustaw o kinematografii i prawie autorskim, współtwórczynią Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych SFP. 

Wybitna prawniczka, specjalistka w prawie cywilnym 

Profesor Elżbieta Traple była wybitną prawniczką, specjalistką w dziedzinie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej, autorką licznych prac i monografii, członkinią licznych komisji i grup naukowych zajmujących się krajowym i międzynarodowym prawem autorskim, pracownikiem naukowym w Katedrze.  Jako specjalistka od prawa własności intelektualnej pomogła zbudować organizację zbiorowego zarządzania SFP-ZAPA i walczyła w imieniu filmowców z podmiotami uchylającymi się od płacenia należnych tantiem.

Była starszym partnerem i współzałożycielką kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Pełniła funkcję prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Była uczestnikiem prac nad projektami ustaw oraz ekspertem przygotowującym opinie dla Sejmu i Senatu RP. Uczestniczyła w pracach międzynarodowych grup naukowych poświęconych tworzeniu modelowych rozwiązań w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Współpracowała z międzynarodowymi organizacjami prawniczymi, była członkiem Deutsches Anwaltsinstitut w Bochum. W latach 1986–1987, 1990 i 1996 prowadziła badania w Instytucie Maxa Plancka w Monachium jako visiting professor.

 

Autorka licznych publikacji

Jest autorką licznych publikacji, m.in. „Komentarza do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (współautor) oraz „Systemu prawa prywatnego – prawo autorskie” (współautor), autorem monografii „Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim”, redaktorem i współautorem opracowania zbiorowego „Prawo reklamy i promocji”,  „Prawo farmaceutyczne – zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne” oraz „Systemu prawa prywatnego” – tomu poświęconego własności przemysłowej. W okresie przygotowań do akcesji RP do Unii Europejskiej uczestniczyła w pracach nad harmonizacją prawa autorskiego i własności przemysłowej w grupie ekspertów powołanych przez Komisję Europejską. 

Pani Profesor była również wielokrotnie rekomendowana w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej.