Najwięcej punktów z egzaminu ustnego uzyskał asystent, który zdobył 167 pkt. Pozytywne oceny z części ustnej uzyskało 11 asystentów. Cztery osoby ukończyły cały egzamin z wynikiem bardzo dobrym, sześć z wynikiem dobrym, a jedna z dostatecznym.
Najlepszy wynik z całego egzaminu osiągnęła asystentka sędziego z Sądu Okręgowego w Sieradzu. Zgromadziła 94 pkt z części pisemnej, 166 pkt z części ustnej, łącznie 260 punktów.

Źródło: KSSiP