Choć kierownictwo resortu sprawiedliwości zapowiadało, że nagrywanie rozpraw cywilnych ruszy jeszcze tej jesieni, to z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że zacznie się ono najwcześniej w połowie stycznia 2012 r., a niektórzy specjaliści mówią nieoficjalnie, że nawet dopiero w lutym.
Do połowy listopada 346 sal, po kilka w każdym sądzie okręgowym i apelacyjnym, miało być przygotowanych do nagrywania, ale co najmniej do połowy grudnia następować będzie ich odbiór. – Jest pewne opóźnienie – przyznaje prof. Jacek Gołaczyński, szef zespołu ds. informatyzacji postępowań sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. – Przedłuża się bowiem odbiór instalacji, gdyż jest on dwuetapowy: na poziomie sądów i ministerstwa – wyjaśnia.

Źródło: Rzeczpospolita 25.11.2011.