Wiceminister Artur Nowak-Far zapewnił wysoką komisarz Navanethem Pillay, która w dniach 13-14 października br. przebywa z pierwszą, oficjalną wizytą w naszym kraju, że „Polska jest aktywnie zaangażowana w dyskusję na temat praw człowieka na forum Unii Europejskiej, ONZ, Rady Europy i OBWE”.
Zaznaczył także, że Polska działa na rzecz wzmocnienia roli Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych. Od stycznia br. przewodnictwo w Radzie sprawuje ambasador Remigiusz Henczel, stały przedstawiciel RP przy Biurze ONZ w Genewie.
– Rola Polski w dziedzinie promocji i ochrony praw człowieka na świecie jest nie do przecenienia. Polskie przewodnictwo w Radzie Praw Człowieka przyczyniło się do wzmocnienia jej roli i znaczenia – podkreśliła Navanethem Pillay.
Podczas spotkania mówiono także o polskich doświadczeniach z zakresu demokratyzacji oraz transformacji ustrojowej, którymi dzielimy się z państwami Europy Wschodniej oraz Afryki Północnej, wspierając zasady dobrego rządzenia i państwa prawa."
W Polsce wysoka komisarz Navanethem Pillay spotkała się z Janezem Lenarcicem, dyrektorem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w tym m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Amnesty International. 13 października odwiedziła ponadto Kraków, gdzie rozmawiała z przedstawicielami władz samorządowych oraz instytucji kulturalnych i społecznych. Złożyła także wizytę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.
W poniedziałek Navanethem Pillay spotkała się również z marszałek Sejmu RP Ewą Kopacz oraz ministrem sprawiedliwości RP Markiem Biernackim.