W zintegrowanym systemie znajdą się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.
Do tej pory każda gmina pracowała na odrębnym systemie. Urzędnicy nie mieli dostępu do wszystkich danych zawartych m.in. w zbiorze PESEL czy ewidencji dowodów osobistych. Mogli korzystać tylko z informacji, które dotyczą mieszkańców ich gminy. Wprowadzane przez nas zmiany spowodują, że wszystkie gminy zostaną podłączone do Systemu Rejestrów Państwowych i uzyskają dostęp do ogólnopolskiej bazy danych.
Więcej: MSW: wkrótce państwowe rejestry w jednym systemie>>>

Co da obywatelowi nowy system? Więcej - https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12922,Wkrotce-rusza-System-Rejestrow-Panstwowych.html>>>

Przewodnik dla gmin
Jak podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnetrznych, to duża zmiana w pracy urzędów gmin i urzędów stanu cywilnego. MSW wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki sukcesywnie dostarczają pracownikom instytucji praktyczne informacje, jak działać w nowej rzeczywistości. Ostatnio Centralny Ośrodek Informatyki udostępnił gminom dodatkowy przewodnik „Start Up”. Jest to zbiór najważniejszych informacji, jakie może poszukiwać nowy pracownik gminy, mający pracować w Systemie Rejestrów Państwowych. Przypomnijmy, że administratorzy i użytkownicy systemów i aplikacji zostali już odpowiednio wcześniej przeszkoleni zarówno z nowelizacji ustaw, jak i działania nowych narzędzi. W styczniu odbyły się egzaminy z obsługi Systemu Rejestrów Państwowych. Zdało je ponad 10 tys. pracowników gmin.

Jak informuje MSW, swoją wiedzę pracownicy urzędów mogą stale doskonalić dzięki platformie szkoleniowej oraz stronie www.obywatel.gov.pl. Na pytania odpowiadają również pracownicy Centralnego Ośrodka Informatyki.