Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w wizytach biorą udział także przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Kontrole obejmują ośrodki w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Przemyślu, Lesznowoli, Krośnie Odrzańskim. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekaże opinii publicznej wnioski z przeprowadzonych wizyt.
Zespół kontrolny, który został powołany na polecenie Piotra Stachańczyka, wiceministra spraw wewnętrznych, sprawdza m.in. przestrzeganie praw osób przebywających w ośrodkach strzeżonych. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków MSW, Departamentu Polityki Migracyjnej MSW oraz Straży Granicznej. Ponadto z inicjatywy ministra spraw wewnętrznych do udziału w wizytach zaproszono przedstawicieli dwóch organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
Zespół oprócz przestrzegania praw cudzoziemców w ośrodkach sprawdza m.in. sytuację dzieci przebywających w ośrodkach, w tym dostęp do edukacji, kontakt cudzoziemców z bliskimi czy korzystanie m.in. z telefonów komórkowych.
Po przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony raport dotyczący sytuacji cudzoziemców w ośrodkach. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych zależy na tym - czytamy w komunikacie resortu - aby własny raport przygotowali również przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Po analizie tych dwóch dokumentów zostaną przygotowane wnioski dotyczące sytuacji osób przebywających w ośrodkach.