Konieczność zmiany spowodowana jest nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych, która zmieniła treść upoważnienia ustawowego dla ministra sprawiedliwości do przekazania jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jako że e-sąd funkcjonuje przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, gdzie została stworzona odpowiednia infrastruktura do rozpoznawania spraw w EPU, minister w projektowanym rozporządzeniu utrzymuje właściwość tego sądu i przekazuje mu wszystkie sprawy rozpoznawane w EPU bez względu na wartość przedmiotu sporu.