Temat numeru to reorganizacja sądownictwa powszechnego. Na łamach kwartalnika znajdziecie więc Państwo m.in. analizę celów i spodziewanych skutków wprowadzanych zmian.  Są też wnioski płynące ze statystyk, dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym jego struktury organizacyjnej, poznacie plany ograniczenia liczby delegacji sędziowskich do resortu, a tym samym wzmocnienia etatowego przeciążonych sądów.

Tematem numeru jest artykuł ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, dotyczący zamrożenia wynagrodzeń sędziowskich oraz wywiad z wiceministrem Michałem Królikowskim traktujący o kształtowaniu dostępu do komercyjnych zawodów prawniczych oraz mankamentach procesu legislacyjnego. Najnowszy numer kwartalnika jest pierwszym wydanym jedynie w formie elektronicznej. To i kolejne wydania oraz wszystkie artykuły publikowane będą na stronie www.nawokandzie.ms.gov.pl, bieżące numery będą również dystrybuowane na skrzynki mailowe zainteresowanych osób.

J