Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, właśnie ruszają prace nad projektem.

Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że w projekcie znajdą się rozwiązania mające zapobiegać tzw. nadużyciu prawa procesowego przez strony postępowania. Chodzi o zachowania zmierzające do przeciągania spraw, a polegające np. na wnoszeniu oczywiście bezzasadnych pozwów, wielu zażaleń w tej samej kwestii czy też kolejnych nieuzasadnionych wniosków o wyłączenie sędziego opartych na tych samych okolicznościach. Działania takie będą skutkowały nie tylko brakiem czynności sądu, ale także dodatkowymi sankcjami dla strony nadużywającej przysługujących jej praw. Z opisu zamieszczonego na stronie Kancelarii Prezesa RM wynika, że tymi sankcjami mogłoby być obciążenie kosztami procesowymi czy też zasądzenie odsetek w wyższej wysokości niż ustawowe.

Resort zamierza również wprowadzić fazę postępowania przygotowawczego. W jej trakcie miałby być opracowywany tzw. plan rozprawy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Małgorztata Kryszkiewicz