Jak można przeczyatć w komunikacie resortu, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 78f ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego o raz radcowskiego, które odbyły się w dniach 19-22 marca 2013 r.

Lista osób które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19-22 marca 2013 r. w poszczególnych komisjach egzaminacyjnych

Lista osób które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-22 marca 2013 r. w poszczególnych komisjach egzaminacyjnych