Szkolenia będą przeprowadzone w IV kwartale 2012 r. oraz I kwartale 2013 r. na terenie 11 apelacji. Uczestnikami szkoleń będą sędziowie i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych, prokuratorzy okręgowi, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze Policji i pracownicy socjalni. W zależności od grupy zawodowej, szkolenia będą miały charakter warsztatowy (uczestnikami będą sędziowie, referendarze sądowi i prokuratorzy) oraz wykładowy (uczestnikami będą kuratorzy sądowi, funkcjonariusze Policji i pracownicy socjalni). W szkoleniach weźmie udział 1100 osób po 100 osób z każdej apelacji. Rekrutacją uczestników na szkolenia zajmie się Ministerstwo Sprawiedliwości.
Oferta cenowa powinna obejmować koszt:
- przeprowadzenia szkolenia przez 2 trenerów,
- merytorycznego przygotowania koncepcji szkolenia przy uwzględnieniu wskazówek Ministerstwa Sprawiedliwości,
- zapewnienie przerwy kawowej.

Trenerzy, którzy przeprowadzą szkolenie powinni być sędziami. Wskazane jest doświadczenie w orzekaniu w sprawach o przyznanie kompensaty na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. nr 169 poz. 1415 z późn. zm.). Ponadto powinni posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń.
Szkolenia zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu bazy lokalowej sądów.
Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 08.11.2012r. na adres mailowy: sienkiewicz@ms.gov.pl.