Tegoroczna edycja kongresu, który został zorganizowany przez Instytut Allerhanda, a objęty honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Gospodarki, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Syndyków, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, poświęcona jest aktualnym zagadnieniom branży – funkcjonowaniu prawa upadłościowego i naprawczego w sektorze publicznym.
Jak podkreślał wiceminister sprawiedliwości, zmiana upadłości konsumenckiej, która wejdzie w życie 31 grudnia 2014 r. to projekt wychodzący naprzeciw potrzebom konsumentów i gospodarki. - Postępowanie upadłościowe wobec konsumentów staje się nie tylko wyłącznie procedurą upadłościową (windykacyjną, jak w wypadku przedsiębiorców), ale procedurą oddłużeniową, pozwalającą nadmiernie zadłużonym konsumentom wrócić do życia gospodarczego, bez uciekania w szarą strefę. Upadłość konsumencka staje się alternatywą dla pomocy społecznej państwa - mówił Wojciech Węgrzyn.
Wiceszef MS dodał, że skierowany przez rząd do Sejmu projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne wpisuje się w całościowy program, realizowany przez ministra sprawiedliwości, ułatwiania przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi zarówno o zapewnienie możliwości „nowego startu” przedsiębiorcom, których fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych, jak i o zapewnienie narzędzi prawnych, które umożliwią ochronę wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa, miejsc pracy i kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.
Czytaj: Jest projekt zmian w przepisach upadłościowych>>>

Podczas tegorocznej edycji Kongresu prowadzono dyskusję z uwzględnieniem następujących zagadnień:
•    skutki  ekonomiczne liberalizacji upadłości konsumenckiej,
•    arbitraż a postępowania upadłościowe – ocena skutków projektów zmian prawa,
•    podmioty publicznoprawne a upadłość,
•    zdolność upadłościowa a zdolność restrukturyzacyjna – potrzeba zmian,
•    upadłość konsumencka – granice liberalizacji przepisów.