Uczestnicy konferencji dyskutowali także m.in. o nowoczesnych technologiach wspierających wymiar sprawiedliwości na przykładzie systemu egzekwowania zakazów stadionowych, wizji przyszłości postępowań elektronicznych, czy też wpływie nowelizacji elektronicznego postępowania upominawczego na jego szybkość.
Członkowie Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji przedstawili podczas konferencji propozycje legislacyjne dotyczące m.in. Organizacji Zarządzania Informatyzacją (OZI) jako narzędzia przyspieszającego funkcjonowanie sądów i obiegu akt elektronicznych, e-uzasadnień i e-doręczeń, a także e-BTE (elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego) i jego roli w usprawnieniu postępowania egzekucyjnego.
Było to już czwarte spotkanie z cyklu „Informatyzacja sądownictwa”. Rozpoczynający je wiceminister sprawiedliwości Jacek Gołaczyński, będący jednocześnie koordynatorem krajowym ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych, podkreślał jakim wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości jest e–protokół (nagrywanie na salach rozpraw).
Patronat naukowy nad konferencją przyjęło Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.