Taką informację przekazali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości podczas spotkania z przedstawicielami związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Jak informuje MS, we wtorek 16 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka (fot.) z przedstawicielami związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości i dyrektorami sądów apelacyjnych. Tematem spotkania były między innymi planowane począwszy od 1 stycznia 20016 roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sądów.

Dyskutowano również nad sposobem podziału zwiększonych środków na poszczególne apelacje. Zdecydowana większość związków zawodowych zgodziła się z propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości, która przy podziale środków na apelacje wyrównuje dotychczasowe dysproporcje w średnich wynagrodzeniach pracowników sądów między apelacjami. Jednocześnie przyjęto ustalenie, że dyrektorzy sądów apelacyjnych z udziałem prezesów tych sądów, po konsultacji ze związkami zawodowymi ustalą kryteria rozdziału środków na poszczególne sądy z obszaru apelacji, kontynuując proces likwidacji dysproporcji płacowych pomiędzy tymi sądami i stanowiskami pracy o podobnym obciążeniu pracą.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:
- Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa
- Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP
- NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości z/s w Poznaniu
- Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi
- Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego
- Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądowych Sądów Powszechnych Okręgu Opolskiego w Opolu