Korporacje samorządowe mają 29 czerwca przekazać stronie rządowej oficjalne propozycje związane z redukcją deficytu. Obecnie w korporacjach samorządowych trwa konsultacja propozycji rozesłanych przez Ryszarda Grobelnego, szefa zespołu finansów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Znalazło się z nich m.in. zobowiązanie samorządów do ograniczenia deficytu całego sektora administracji lokalnej w 2012 roku do wysokości 10 mld zł i 6 mld zł w roku 2013. W sytuacji przekroczenia limitu minister finansów miałby prawo określić poziom redukcji deficytu we wszystkich jednostkach, które zaplanowały deficyt.
Rada gminy będa wóczas miały 60 dni na dostosowanie planu wydatków i dochodów oraz wieloletniej prognozy finansowej do tych zaleceń. Więcej>>>>