- W związku z powołaniem przez ministra sprawiedliwości Pana Jarosława Gowina zespołu zajmującego się pracami nad nowelizacją ustawy o prokuraturze uprzejmie informuję, iż prokurator generalny Andrzej Seremet zawiesił rozpoczęcie prac zespołu powołanego  do opracowania założeń do projektu ustawy o prokuraturze, do czasu zakończenia prac zespołu ministerialnego - napisano w oświadczeniu Prokuratury Generalnej.
W dokumencie jest także informacja, że z posiadanych informacji wynika, że zespół ten powinien zakończyć prace nad projektem nowelizacji do końca marca 2012 r. - Zapoznanie się z wynikami prac  wymienionego zespołu oraz dalszymi planami legislacyjnymi w tym zakresie pozwoli na określenie terminu rozpoczęcia prac zespołu  powołanego przez Prokuratora Generalnego. - czytamy w ośiwadczeniu.
Złożony z naukowców i prokuratorów zespół został powołany w Prokuraturze Generalnej jeszcze w zeszłym roku - jego celem miało być opracowanie założeń do nowej Ustawy o prokuraturze. Prokurator generalny Andrzej Seremet wielokrotnie wskazywał, że nowa ustawa jest konieczna, gdyż "archaiczność obecnej ustawy i wielokrotne jej nowelizacje stwarzają problemy praktyczne związane z wykładnią przepisów".
Wśród problemów, które miał przedyskutować zespół PG, były m.in. kwestie roli prokuratora, zakresu jego niezależności i nadzoru prokuratorów zwierzchnich, postępowań dyscyplinarnych wobec prokuratorów, pozycji i roli Krajowej Rady Prokuratury oraz ewentualności wprowadzenia instytucji sędziego śledczego.
Jednak pod koniec stycznia minister sprawiedliwości Jarosław Gowin poinformował, że rząd nie zgodzi się na nową Ustawę o prokuraturze, czego domaga się środowisko prokuratorów; a opowiada się za nowelizacją dotychczasowych przepisów. „Rząd nie widzi potrzeby nowej ustawy; widzi potrzebę nowelizacji ustawy tak, żeby zapewnić pełną, demokratyczną kontrolę nad prokuraturą” - mówił Gowin.