Czytaj: Turcja: po próbie puczu władze represjonują sędziów>>

Stowarzyszenie, reprezentujące 84 narodowe stowarzyszenia sędziów ze wszystkich kontynentów stwierdza, że śledzi z wielką uwagą ostatnie wydarzenia w Turcji. - We współczesnym społeczeństwie jedyny sposób rozwiązywania politycznych sporów musi zostać dokonany na drodze demokratycznej, w granicach wyznaczonych przez Konstytucję oraz ustawy. W tym sensie wojskowy zamach stanu nie jest akceptowalnym środkiem służącym zmianie legalnego rządu – czytamy w dokumencie.

IAJ podkreśla, że stanowczo i wyraźnie sprzeciwia się takim siłowym działaniom. W związku z tym stwierdza, że osoby odpowiedzialne za taki zamach powinny być pociągnięte do odpowiedzialności prawnej w uczciwym i bezstronnym procesie.

Jednak, jak zauważają autorzy oświadczenia, w ostatnich godzinach międzynarodowe media informują opinię publiczną na całym świecie, że ponad 3000 sędziów zostało zatrzymanych następnego dnia po próbie dokonania puczu. Nie został przedstawiony ani jeden dowód, jakoby choćby jeden z tych sędziów był w jakikolwiek sposób zamieszany w zamach stanu.

Dowiedz się więcej z książki
Pozycja ustrojowa sędziego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złZdaniem IAJ kwestią najbardziej podstawową w ramach uniwersalnych i uzgodnionych standardów jest, że zawieszenie sędziego, będące ważną gwarancją jego konstytucyjnie gwarantowanej niezawisłości, może być zastosowane tylko w przypadku konkretnego podejrzenia dotyczącego ciężkiego naruszenia przepisów prawa. Zachodzą poważne i obiektywne obawy, czy taki przypadek zachodzi w odniesieniu do tak znaczącej liczby sędziów.

IAJ stwierdza, że rząd już w nieodległej przeszłości, poprzez Najwyższą Radę Sądownictwa, wywierał znaczną presję na sędziów, co było nie do zaakceptowania. Postępowania dyscyplinarne i zawieszenia zostały wdrożone przez Radę w odpowiedzi na decyzje, które nie powielały rządowych oczekiwań; w tych okolicznościach znaczna liczba sędziów została przeniesiona na inne miejsca służbowe wbrew swojej woli.
IAJ wyraża też głęboką obawę, że zamach stanu – który był wojskowym zamachem, a nie zamachem dokonanym przez sądownictwo – jest obecnie wykorzystywany, aby dokończyć już podjęte dążenia do usunięcia sędziów i prokuratorów, którzy nie odpowiadają oczekiwaniom rządowym oraz by zastąpić ich lojalnymi następcami.

Z tych względów:
- IAJ wzywa tureckie władze do ograniczenia zatrzymań członków władzy sądowniczej tylko do tych osób, wobec których istnieją konkretne zarzuty uczestnictwa w zamachu stanu oraz wzywa do respektowania niezawisłości i zasady nieprzenoszalności pozostałych sędziów;
- IAJ wzywa ponadto wszystkie międzynarodowe organy do zachowania czujności w związku z obecną sytuacją, wyrażając głębokie uzasadnione zaniepokojenie o bezpieczeństwo tych sędziów oraz ich rodzin;
- IAJ będzie z uwagą śledziło rozwój sytuacji w Turcji i wzywa społeczność międzynarodową do czynienia tego samego.

Czytaj: Amnesty International oskarża Turcję o tortury wobec aresztowanych po próbie puczu>>