Zgromadzenie Izby Karnej Sądu Najwyższego 27 lutego br., po rezygnacji ze stanowiska przez sędziego Stanisława Zabłockiego, wybrało sędziów Jerzego Grubbę, Jarosława Matrasa i Michała Laskowskiego (fot.) jako kandydatów na nowego prezesa tej Izby. Po zaopiniowaniu przez pierwszą prezes SN kandydatury zostały przekazane prezydentowi. 

Wszyscy trzej kandydaci należą do grupy "starych" sędziów SN, czyli powołani na urząd byli jeszcze na podstawie rekomendacji poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa

Czytaj także: Małgorzata Manowska została I prezesem Sądu Najwyższego>>
 

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym "prezes SN jest powoływany przez prezydenta RP, po zasięgnięciu opinii I prezesa SN, na trzyletnią kadencję spośród 3 kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby SN i może zostać ponownie powołany tylko dwukrotnie". - Osoba powołana na stanowisko prezesa SN może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego SN - stanowi ustawa.

 


Michał Laskowski (ur. 1961) – doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Odbył aplikację sędziowską i w 1987 zdał egzamin sędziowski, po czym zajął stanowisko asesora sądowego w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu, a w 1990 otrzymał nominację sędziowską. Orzekał w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Lesznie, a następnie w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.

W 1994 otrzymał nominację na Sędziego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. W 1997 został wiceprezesem tego sądu. Od 2001 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Będąc sędzią SA pełnił również funkcję prezesa Sądu Okręgowego. 18 grudnia 2009 Prezydent RP powołał go na sędziego Sądu Najwyższego. Orzeka w Izbie Karnej. Od 2010 do 2016 był jednym z członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Od października 2016 do końca kwietnia 2020 był rzecznikiem prasowym Sądu Najwyższego. Zrezygnował z pełnienia funkcji rzecznika prasowego Sądu Najwyższego, wraz z upływem kadencji I prezes prof. Małgorzaty Gersdorf. 

Czytaj: Godność sędziego jako wartość i jako bat na niepokornych>>