Pomimo upływu kilku lat stosunek liczby postępowań mediacyjnych do liczby spraw rozpoznawanych przez sądy powszechne jest tak mały, że statystycznie mediacja praktycznie nie istnieje. W 2010 r. sądy okręgowe i rejonowe skierowały do mediacji 7800 spraw (przy 6620 w 2009 r.). W tym samym czasie do sądów wpłynęło 12.934.771 spraw, to jest o 1.038.024 więcej niż w roku poprzednim. Dlaczego, pomimo głęboko humanistycznych korzeni mediacji i jej zalet, nie jest ona powszechnie stosowana?  Więcej>>>