Pismo do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka wystosował prezes NRA Przemysław Rosati. Zwrócił się o rozważenie zmiany par. 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 561) poprzez włączenie czynnych zawodowo adwokatów i aplikantów adwokackich ‒ rodziców małoletnich dzieci - do grona osób, wobec których dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, a także osoby kierujące innymi formami wychowania przedszkolnego, mają obowiązek zorganizowania zajęć dla dzieci na wniosek rodziców.

Sprawdź w LEX: Kiedy można ubiegać się o organizowania zajęć mimo pandemii? >

Zgodnie z rozporządzeniem jest to przewidziane dla dzieci rodziców, którzy „pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny”.

Czytaj w LEX: Obowiązki adwokatów i radców prawnych w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych >

Czytaj: Sądy zamykają się przed koronawirusem, w części już tylko pilne sprawy>>

Kluczowe znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości

Prezes Rosati w swoim piśmie podkreśla, że z uwagi na znaczenie wymiaru sprawiedliwości dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie podmiotowym tego przepisu mieszczą się zarówno czynni zawodowo sędziowie, prokuratorzy, asystenci, aplikanci prokuratorscy i sędziowscy, pracownicy sądów oraz prokuratur, ale także czynni zawodowo adwokaci i aplikanci adwokaccy.

- Bez tych osób wymiar sprawiedliwości nie będzie funkcjonował w sposób należyty, a niemożność zapewnienia przez państwo opieki nad dziećmi rodziców wykonujących swe obowiązki zawodowe w wymiarze sprawiedliwości spowoduje konieczność odraczania rozpraw i innych czynności procesowych – ze szkodą tak dla samego wymiaru sprawiedliwości, jak i realizacji prawa obywateli do sądu. - czytamy w piśmie.

Sprawdź w LEX: Które osoby można zaliczyć do realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19? >

Dodał, że proponowane rozwiązanie ma na uwadze interes wymiaru sprawiedliwości i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienie realizacji przez obywateli prawa do sądu również w dobie pandemii COVID-19. 

Czytaj w LEX: Obowiązek posiadania kas fiskalnych przez adwokatów i radców prawnych w praktyce >