Decyzją Nr 12/V/2011 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 20 października 2011 r. termin egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego został wyznaczony na 5-8 marca 2012 r.

W piątek na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została opublikowana informacja, że limit miejsc zaplanowany na egzamin został wyczerpany. Wnioski, które zostały złożone zostaną zakwalifikowane na kolejny termin egzaminu w 2012 r.

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 9 stycznia 2012 r.

Data publikacji: 9 stycznia 2012 r.