Wydawca programu LEX Prawo Europejskie przypomina, że tezy to krótkie cytaty z publikacji prawniczych, w których autor dokonuje wykładni konkretnych przepisów lub zasad prawa. Dzięki tezom z piśmiennictwa Użytkownik programu może zapoznać się z poglądami doktryny prawa dotyczącymi sposobu interpretacji przepisów które mogą wypełniać lukę w przypadku braku wykładni w orzecznictwie sądów i organów administracji, przedstawiać odmienny od organów orzeczniczych kierunek interpretacji lub uzupełniać interpretacje tych instytucji o dodatkowe argumenty. 

Lex proponuje prawnikom nowe funkcjonalności >>>

Zawarty w programie LEX Prawo Europejskie zbiór tez z piśmiennictwa prawniczego dotyczących prawa europejskiego pochodzi z różnych źródeł: 

- artykułów z polskojęzycznych czasopism takich jak np. Państwo i Prawo, Europejski Przegląd SądowyPalestra, Radca PrawnyPrzegląd Prawa Handlowego, czy Przegląd Podatkowy

- artykułów z czasopism anglojęzycznych, w tym prestiżowego czasopisma Common Market Law Review, dotyczącego prawa Unii Europejskiej (warto podkreślić, że udostępnione w programie cytaty z tego czasopisma są prezentowane w oryginalnej wersji językowej i przetłumaczone na język polski) oraz 

- glos pisanych specjalnie na potrzeby programu LEX Prawo Europejskie. 

R. Bujalski podkreśla, że program LEX umożliwia dostęp do tez z piśmiennictwa na wiele sposobów. Najczęściej wykorzystywanym przez Użytkowników szukających dokumentów zawierających interpretację danego przepisu sposobem, jest dotarcie do tez z poziomu danego artykułu aktu prawnego, którego dotyczy teza. W tym celu należy kliknąć na ikonę "+" znajdującą się obok jednostki aktu. Po kliknięciu pojawi się rozwijana lista kategorii dokumentów powiązanych z tą jednostką, a wśród nich kategoria "Komentarze i publikacje". W tej właśnie kategorii należy szukać takich rodzajów publikacji, które wydawane są w czasopismach prawniczych (wyjątkiem wśród publikacji zawierających tezy są glosy, wśród których znaleźć można zarówno takie, których pierwotnym miejscem publikacji jest dane czasopismo, jak i takie, które wydawane są wyłącznie w programach serii LEX). W praktyce dotyczy to przede wszystkim artykułów i glos, które są największym źródłem tez.

 

Kolejnym krokiem jest zawężenie listy publikacji w ramach danego rodzaju (np. artykułów) do dokumentów z tezami.

 

Po kliknięciu na którykolwiek z dokumentów z listy dokumentów z tezami uzyskamy treść tezy dotyczącej danego przepisu.