Jak podkreślają twórcy programu, oferta obejmuje znany w praktyce działania Sędziów i pracowników sądów powszechnych system informacji prawnej LEX Omega dla Sądów, wzbogacony w ostatnim czasie o nowy zakres materiałów merytorycznych.
W najszerszej wersji oferta obejmuje , Akty prawne i orzecznictwo, Prawo Europejskie, Pakiet Komentarzy i Monografii, Czasopisma on-line, Tezy z piśmiennictwa, Baza orzeczeń sądów rejonowych, , okręgowych i apelacyjnych , Bibliografia, Baza orzeczeń sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, Serwis Sędziowski, Praktyczne wyjaśnienia, Linie Orzecznicze, Tłumaczenia, Systemy Prawa, LEX Navigator Procedury, Postępowanie Cywilne, Postępowanie Karne, Prawo Pracy, Prawo Budowlane Postępowanie Administracyjne, Zamówienia Publiczne, Procedury Podatkowe, Prawo Handlowe, Ochrona Zdrowia.

LEX Sędzia 2017


- O tym, jak obszerna jest to oferta świadczy m.in. to, że Baza orzeczeń sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych zawiera ponad 140 tysięcy orzeczeń pochodzących z Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych, które są na bieżąco uzupełniane – mówi dyr. Elżbieta Piotrowska-Albin z wydawnictwa Wolters Kluwer.

 

Więcej o ofercie>>