Lewiatan pozytywnie ocenia projekt budżetu 2014

Przyjęty przez rząd projekt przyszłorocznego budżetu jest poprawny i gdyby nie oparcie go na efektach nieznanych jeszcze rozwiązań prawnych dotyczących częściowej nacjonalizacji aktywów OFE, byłby prawdopodobnie jednym z lepszych w ostatnich latach - ocenia Konfederacja Lewiatan.

Co prawda także w 2014 r. rząd nie podjął się ryzyka dokonywania redukcji sztywnych wydatków budżetowych wymagających bolesnych cięć przywilejów wpływowych grup społecznych, ale w projekcie znalazł się szereg drobnych działań mających w intencji powiększenie dochodów podatkowych oraz godne poparcia cięcia wydatków.

Nie budzą zastrzeżeń zgodne z obecnym konsensusem niezależnych ekonomistów i instytucji założenia makroekonomiczne, ale w opinii Lewiatana przeszacowana może być skala odbicia inwestycji w środki trwałe - zakładana na 4,4 proc., gdyż brak jest przesłanek do takiej optymistycznej prognozy ani w dotychczasowych danych statystycznych, ani w oczekiwaniach przedsiębiorców.

Eksperci Konfederacji uważają, że można mieć wątpliwości, czy zakładane przychody podatkowe nie są czasem lekko zaniżone, przy danych założeniach makroekonomicznych. W warunkach względnie stabilnych regulacji fiskalnych, a jeśli już zmieniających się - to w kierunku zaostrzenia - spodziewać się raczej należy trochę szybszego wzrostu dochodów podatkowych od tempa wzrostu nominalnego PKB.

Wątpliwości można także formułować wobec wzrostu stawek akcyzy. Podnoszenie opłat akcyzowych, może skutkować spadkiem, a nie wzrostem dochodów budżetowych. Rząd powinien rozważyć, czy uszczelnienie granic oraz poprawa działania kontroli skarbowej nie dadzą lepszych efektów podatkowych od podwyższania stawek akcyzy, skutkującej rozrostem szarej strefy.

Jedynym czynnikiem ewentualnie pomniejszającym dochody budżetowe może stać się przywrócenie zasad odliczeń VAT od samochodów sprzed 2004 roku. To akurat, jest rozwiązaniem oczekiwanym przez przedsiębiorców z sektora motoryzacyjnego. Konfederacja Lewiatan podziela te oczekiwania. Właśnie takie rozwiązanie może powstrzymać spadek sprzedaży i produkcji pojazdów, zapobiec zwolnieniom oraz przyciągnąć inwestorów do Polski. Pełne odliczenie VAT od zakupu, czy leasingu samochodów osobowych wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej byłoby korzystne w dłuższej perspektywie dla budżetu państwa i wpłynie na poprawę koniunktury gospodarczej.

Ustalony w projekcie budżetu limit wydatków na rok 2014 wynosi 324,2 mld zł i jest niższy o 3 mld od przewidywanych wydatków w 2013 r. Po raz pierwszy więc następuje spadek wydatków w cenach bieżących. Cieciom budżetowym towarzyszy zamrożenie większości płac w sektorze budżetowym. Konfederacja Lewiatan jednoznacznie pozytywnie opiniuje dostosowania po stronie wydatkowej budżetu. Zaplanowanie absolutnego i realnego spadku wydatków przy zmniejszeniu relacji wydatków do PKB jest właściwą reakcją wobec konieczności stopniowego równoważenia finansów publicznych.

W konstrukcji budżetu na 2014 rok rząd założył wykorzystanie efektów jeszcze niedokonanej, a dopiero zapowiedzianej częściowej nacjonalizacji II filara systemu emerytalnego. Zmniejszenie w projekcie budżetu 2014 kosztów obsługi długu krajowego wobec przewidywanego wykonania w 2013 jest uzasadniane właśnie uwzględnieniem umorzenia obligacji z obecnego portfela OFE. Tymczasem dotąd nie wiadomo, kiedy to może mieć miejsce, ani nawet, czy stosowna ustawa na pewno wejdzie w życie. Zdaniem Konfederacji Lewiatan ryzykowne jest opieranie jednej z najważniejszych zmiennych przyszłorocznego budżetu na postanowieniach ustawy, której jeszcze nie ma.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 23 września 2013 r.

Data publikacji: 23 września 2013 r.