Konferencja jest organizowana z okazji zbliżającego się jubileuszu 100-lecia polskiej kurateli sądowej. Wśród prelegentów znaleźli się polscy i brytyjscy eksperci z nurtu sprawiedliwości naprawczej. Konferencji towarzyszy szereg wydarzeń - m.in. pokaz spektaklu Fundacji Jubilo "Odzwierciedlenie", teatru realizowanego w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest portal Prawo.pl. 

Czytaj: Wkrótce zmiany w ustawie o kuratorach?>>

Liczymy na pogłębioną współpracę

W konferencji biorą udział poza kuratorami sądowymi także sędziowie i przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Sędzia Skórniak otwierając konferencję podkreślał, że rola kuratorów w pracy sądów i społeczeństwie jest bardzo ważna. - Kurator to oczy i uszy sądu. Dzisiaj jest kolejna okazja żeby powiedzieć jak bardzo jesteście ważni. W niezliczonych przypadkach informacje od kuratorów są warunkiem właściwego orzeczenia - mówił. Dodał, że ma nadzieję na jeszcze lepszą i głębszą współpracę pomiędzy kuratorami a sądami. 

Czytaj: Kurator z przestarzałym komputerem kontroluje skazanych w obrączkach>>

Cel? Podkreślenie roli kuratorów sądowych

Jak zaznaczają organizatorzy, celem konferencji jest podkreślenie roli kuratorskiej służby sądowej w społeczeństwie. - Chcemy uniknąć zbędnego patosu, a skoncentrować się na postawieniu kilku fundamentalnych pytań u progu jubileuszu. Nie mamy ambicji, by je od razu rozstrzygać. Uznajemy jednak, że polskiej kurateli sądowej przyda się przestrzeń do dialogu, debaty, wymiany doświadczeń - dodają.

 


Sam tytuł konferencji nawiązuje do nurtu rehabilitacji resocjalizacji, mającego miejsce po błędnym odczytaniu wyników badań Roberta Martinsona. Na podstawie analizy 231 rapotów kryminalnych podważył on skuteczność zabiegów resocjalizacyjnych, określając je szlachetnym kłamstwem, fałszywą ideologią, a to skutkowało hasłem – konstatacją Nothing works. 

- Identyfikujemy się tym samym ze służbami probacyjnymi na całym świecie nieustannie poszukującymi środków do poprawy efektywności swoich oddziaływań. Naszym wydarzeniem chcemy stworzyć przestrzeń do refleksji nad tym, co w polskiej kurateli działa, jaka jest jej kondycja, czy odpowiada ona na wyzwania współczesności - zaznaczają organizatorzy. 

Dzień pierwszy - sposób na bezdomności i Cafe Równik

Dzień pierwszy konfrencji rozpoczął się m.in. od wykładu dotyczącego historii polskiej kurateli sądowej. Wcześniej omawiano możliwości wyjścia z bezdomności. Przedstawiona ma zostać też idea Cafe Równik - czyli miejsca w którym pracują osoby z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak zespół Downa, autyzm czy dysfazja. 

Jednymi z głównych tematów będą też handel ludźmi i rola jaką w przeciwdziałaniu mu mogą odgrywać kuratorzy, a także prace społeczne w kontekście szansy dla rozwoju sprawiedliwości naprawczej w Polsce. 

Czytaj: Dozór elektroniczny będzie częściej stosowany>>

Dzień drugi - rola kuratorów w społeczeństwie

Piątek rozpoczną wykłady dotyczące problemów resocjalizacji. Omówione zostaną też sposoby przeciwdziałania przestępczości wśród młodzieży poprzez edukację prawną. 

Poruszone zostaną też kwestie związane ze społecznościami lokalnymi. W tym kontekście mowa będzie będzie o przeciwdziałaniu przestępczości, a także zależności pomiędzy kuratorem sądowym i społeczeństwem obywatelskim. 

Jednym z tematów będzie kuratela penitencjarna. Uczestnicy konferencji będą dyskutować nad tym, czy w Polsce istnieje przestrzeń dla tego typu rozwiązań.