Ceremonię nominacji na Konsula Honorowego Luksemburga w Polsce poprowadził Pan Ambasador Conrad Bruch, który przyjmując przysięgę wręczył Krzysztofowi Bramorskiemu akt nominacji. Do głównych zadań Konsula Honorowego należy od tej pory przede wszystkim wspieranie współpracy gospodarczej i kulturalnej oraz zapewnienie obywatelom Luksemburga pomocy i opieki prawnej.

Krzysztof Bramorski urodził się 3 sierpnia 1971 r. we Wrocławiu. Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität w Bonn. Od 2001 r. radca prawny i członek wrocławskiej Izby Radców Prawnych. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, prawa podatkowego i prawa pracy.
Od 2003 r. Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej BSO Prawo & Podatki, specjalizującej się w doradztwie prawnym i podatkowym dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Jako członek Rady Dolnośląskiej Izby Gospodarczej aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym Dolnego Śląska, stawiając sobie za cel promocję regionu wśród inwestorów zagranicznych. Działalność zawodową łączy z pracą na rzecz mieszkańców Wrocławia. Aktywnie angażuje się w działalność społeczną. Od roku 2006 organizuje i prowadzi aukcje charytatywne na rzecz dzieci chorych na nowotwory z wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Za swoją pracę społeczną otrzymał w 2005 r. Oskara Dziecięcych Serc, zaś w roku 2006 wyróżnienie w konkursie dziennika „Rzeczpospolita” i Uniwersyteckich Poradni Prawnych - Prawnik Pro Bono. W tym samym roku przyznano mu honorowe członkostwo Stowarzyszenia „Nasza Nadzieja”. W 2008 r. Krajowa Rada Radców Prawnych wręczyła mu wyróżnienie „Kryształowe Serce”. W 2010 roku został odznaczony medalem Miłosierny Samarytanin przyznanym przez Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. W tym samym roku Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu przyznała mec. Bramorskiemu zaszczytne odznaczenie Order Uśmiechu i tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu.
Krzysztof Bramorski posługuje się językiem niemieckim, włoskim i angielskim.
Luksemburg