- W związku z pojawiającymi się informacjami o planowanym zamrożeniu wynagrodzeń sędziowskich w 2012 r., Krajowa Rada Sądownictwa wyraża stanowczy protest
przeciwko tym zamierzeniom - czytamy w opublikowanym w piątek oświadczeniu Rady. Zdaniem KRS zamrożenie wynagrodzeń sędziowskich może doprowadzić do destabilizacji wymiaru sprawiedliwości.
KRS przypomina, że w kwietniu 2009 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady wynagradzania sędziów. Zgodnie z nimi płace zostały powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, którego wysokość co roku ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Nowy system wprowadził także mnożniki, których wysokość uzależniona jest od etapu kariery sędziego. Zmiany wiązały się ze wzrostem wynagrodzeń. Zdaniem KRS zablokowanie tego mechanizmu pogłębi stan sprzeczności z konstytucją, która stanowi, że sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
- Ewentualne odstąpienie od tego mechanizmu pogłębi stan sprzeczności z ustawą zasadniczą. Spowoduje rozgoryczenie środowiska sędziowskiego i może doprowadzić do eskalacji kosztownych społecznie i finansowo akcji protestacyjnych. Grozi też nasileniem procesu odchodzenia z zawodu wartościowych i doświadczonych sędziów, przy jednoczesnym dalszym zmniejszaniu zainteresowania ubieganiem się o urząd sędziego dobrych prawników innych profesji - stwierdza KRS w swoim oświadczeniu.
Ministerstwo Sprawiedliwości nie chce komentować tego wystapienia stwierdzając, że projekt budżetu na 2012 r. nie został jeszcze przedstawiony przez ministra finansów.