Krajowa Rada Sądownictwa opublikowała listę z środy, z 1 sierpnia. Termin zgłoszeń upłynął w poniedziałek. Zastrzegła, że zgłoszenia przesyłane pocztą będą na bieżąco aktualizowane. Na liście znajduje się 92 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej, 65 do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 30 do Izby Cywilnej oraz siedmiu do Izby Karnej i jedna osoba, która nie wskazała gdzie chce orzekać. Odrębna lista to czterech kandydatów, którzy zgłoszenia wycofali - wśród nich jest dwóch sędziów okręgowych i jeden apelacyjny. 

Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta do objęcia są łącznie 44 wakaty. W Izbie Cywilnej jest siedem wolnych stanowisk, w Karnej - jedno, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 20, a w Izbie Dyscyplinarnej - 16. KRS zajmie się opiniowaniem kandydatur we wrześniu, w sierpniu nie ma posiedzeń.

Na liście Muszyński, prokuratorzy - Puławski i Duś

Wśród kandydatów jest m.in. wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński. O tym, że to on chce orzekać w Izbie Dyscyplinarnej mówiło się od momentu, gdy KRS poinformowała o zgłoszeniu jednego z sędziów TK. Nikt jednak oficjalnie tego nie potwierdzał - ani w Trybunale ani w KRS.

Czytaj: Prezes Izby Dyscyplinarnej na szczycie płac w SN>>

Muszyński to jeden z trzech sędziów wybranych do TK przez Sejm w grudniu 2015 r. Poprzedni prezes TK Andrzej Rzepliński nie dopuszczał go przez ponad rok do orzekania, powołując się na wyroki TK o tym, że jego miejsce zajęte jest przez innego sędziego wybranego w październiku 2015 r. na podstawie prawnej uznanej przez TK za zgodną z konstytucją. PiS podkreślało, że nie ma żadnej podstawy prawnej, by Rzepliński nie dopuszczał do orzekania sędziów TK wybranych przez Sejm i zaprzysiężonych przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Do Izby Dyscyplinarnej kandyduje też pięciu prokuratorów Prokuratury Krajowej: b. zastępca prokuratora generalnego Waldemar Puławski, dyrektor biura prokuratora krajowego Jarosław Duś, szefowa śląskiego wydziału PK Małgorzata Bednarek, Stanisław Wygoda i Ryszard Witkowski oraz prokuratorzy regionalni - Grzegorz Roch oraz Antoni Zubert.

Prokuratorów Puławskiego, Dusia, Bednarek media opisywały jako bliskich współpracowników ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Bednarek w czasie pierwszych rządów PiS była szefową Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, potem założyła i kierowała Stowarzyszeniem Ad Vocem.

Na liście jest też prokurator IPN Piotr Stawowy - szef krakowskiego oddziału biura lustracyjnego IPN, które zajmowało się sprawą rzekomej współpracy z SB ambasadora Andrzeja Przyłębskiego, męża prezes TK. Do tej izby kandyduje też prof. Jan Majchrowski, który był członkiem Zespołu Ekspertów ds. Problematyki Trybunału Konstytucyjnego, powołanego przez marszałka Sejmu. Zespół ten powstał w następstwie wydania przez Komisję Wenecką opinii, w której wezwała polski parlament do znalezienia rozwiązania sporu wokół TK, chodziło o nowelę ustawy z grudnia 2015 r. autorstwa PiS.

Kandyduje też m.in. szefowa KSSiP

Wśród kandydatów do Izby Cywilnej jest m.in. sędzia Małgorzata Manowska, szefowa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Jej nazwisko już wcześniej pojawiało się w mediach w kontekście objęcia stanowiska I prezesa SN.

Ona sama to dementowała. - Jedyne, co mogę powiedzieć, to że zgłosiłam swoją kandydaturę na sędziego Sądu Najwyższego. Dziwią mnie natomiast sugestie, jakobym miała ubiegać się o stanowisko pierwszego prezesa. Przecież wyboru dokonuje Zgromadzenie Ogólne, które samo wybiera pięciu kandydatów. A więc informacje o tym, że sama planuję zgłoszenie swojej kandydatury są błędne i wynikają z nieznajomości prawa - mówiła.

Do tej samej izby kandyduje też dr. Kamil Zaradkiewicz - dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, który wcześniej był dyrektorem zespołu orzecznictwa i studiów Trybunału Konstytucyjnego. Pełniąc tę funkcję, w kwietniu 2016 udzielił wywiadu, w którym wyraził opinię, że orzeczenia Trybunału nie zawsze są ważne i ostateczne. Następnie minister Skarbu Państwa powołał go do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych „Naftoport” Sp. z o. o. w Gdańsku. Tuż po tej decyzji Zaradkiewicz został poproszony przez ówczesnego szefa biura TK Macieja Granieckiego o rezygnację z pełnionej funkcji z powodu utraty zaufania. 

Wśród 65 kanydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych znaleźli się m.in. Rafał Dzyr - prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który wcześniej był wicedyrektorem KSSiP i sędzia z warszawskiej apelacji Marcin Łochowski oraz adwokat Andrzej Nogal. Kandyduje tu też prezes Prokuratorii Generalnej Leszek Bosek.  

Na liście są też sędziowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" m.in. Piotr Gąciarek, który już wcześniej informował, że ma taki zamiar.

Pełna lista kandydatów opublikowana przez KRS>>>