Rada Ministrów przyjęła program, który zapewni finansowanie, w latach 2010-2012, przygotowań i przeprowadzenia prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. Na realizację tego programu trzeba przeznaczyć 430 mln zł, w tym ze środków budżetu państwa 377 mln zł.

Rząd podkreśla, że od sprawności i fachowości polskiego przewodnictwa zależeć będzie skuteczność funkcjonowania UE oraz jakość podejmowanych decyzji, które przełożą się na życie prawie 500 milionów obywateli. Prezydencja jest też wyjątkową okazją do kreowania wizerunku naszego kraju, jako państwa skutecznego i zaangażowanego we wzmacnianie Unii Europejskiej

Koordynatorem programu przygotowań  będzie pełnomocnik rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Na realizację programu trzeba przeznaczyć 430 mln zł, w tym ze środków budżetu państwa 377 mln zł. Jest to koszt porównywalny z budżetami dotychczasowych prezydencji. Według kancelarii premiera, przewodnictwo umożliwi nam realizację przedsięwzięć uznanych przez Polskę za najważniejsze dla Wspólnoty w kontekście wyzwań i potrzeb obecnej oraz przyszłej polityki europejskiej.

(Źródło: KPRM)