Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii została opublikowana w poniedziałek, 22 lutego, późnym wieczorem. Większość przepisów obowiązuje od wtorku. 

Czytaj: Aplikacja coraz cenniejsza w prawniczym CV - samorządy chcą ją doskonalić>>

Egzaminy i konkursy na aplikacje stacjonarnie 

Chodzi o zmianę w par. 28, zgodnie z którym do dnia 28 lutego 2021 r. zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

  • maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;
  • odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. 

Dodano do niego w 13 pkt 2, zgodnie z którym z zakazu wyłączono konkursy na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich oraz konkursów na stanowiska referendarzy sądowych i asystentów sędziów. 

Czytaj w LEX: Zmiany w postępowaniach sądowych w związku z epidemią Covid-19 >