To największe tego typu wydarzenie w najnowszej historii Polski, jak podkreślają jego organizatorzy, odbędzie się 20 maja 2017 r. w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, przy Placu Sławika i Antalla 1.

- Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka podjęły decyzję o zorganizowaniu Kongresu Prawników Polskich, by w jego trakcie zastanawiać się jak te wartości chronić i rozwijać z korzyścią dla wszystkich Polaków, jak szkodliwy może być polityczny populizm burzący fundamenty demokracji – czytamy w zaproszeniu.
Zdaniem organizatorów Kongresu, w Polsce jak najbardziej potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości. - Wymaga ona jednak przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami, jakimi są m.in. adwokaci, radcy prawni i sędziowie - stwierdzają.

- Kongres jest już sukcesem, bo konsoliduje trzy środowiska prawnicze  – uważa Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. I dodaje, że Podstawowym celem Kongresu jest zainicjowanie prawdziwego, efektywnego i równoprawnego dialogu między środowiskami prawników, szerzej wymiarem sprawiedliwości a władzą.
Kongres ma być miejscem debaty o propozycjach zmian w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Zmian, które dotkną przecież wszystkich obywateli. - My, radcy prawni, adwokaci i sędziowie, chcemy o nich rozmawiać. O tym, co oznacza stwierdzenie, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym". Czy w dalszym ciągu w Rzeczypospolitej oznacza to: nadrzędny charakter Konstytucji i monteskiuszowski trójpodział władz. Czy oznacza niezależną władzę sądowniczą sprawowana przez niezawisłych sędziów. Czy wreszcie oznacza prawo do sądu – stwierdza Maciej Bobrowicz.
- Kongresowi Prawników Polskich wielu będzie chciało przypisać wyłącznie wymiar polityczny. Chcę jednak podkreślić, że spotykamy się, żeby wymienić się między sobą spostrzeżeniami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości. Będziemy chcieli wypracować propozycje jak usprawnić dostęp obywatela do niego. Adwokaci jako praktycy prawa, dla których sala sądowa jest codziennym miejscem pracy, bardzo dobrze wiedzą, które mechanizmy się sprawdzają, a które wymagają ulepszenia, na co najbardziej narzekają nasi klienci i tym doświadczeniem podzielimy się z pozostałymi uczestnikami Kongresu. – mówi z kolei adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
- Wspólnota zawodów prawniczych opiera się na szacunku dla człowieka oraz prawa mądrego i sprawiedliwego. Takiego prawa chce każdy prawnik i takiego prawa poszukujemy na salach sądowych. Sędzia jest niezawisły właśnie po to, aby mógł usuwać bezduszność z prawa stanowionego i interpretować je tak, by każdemu przyznać to, co słuszne i sprawiedliwe. Kongres Prawników będzie okazją do dyskusji o tym, jak sprawić, by prawo nie było opresyjne. Sądy są dla obywateli. Wierzę, że wszyscy mamy tego coraz większą świadomość. – mówi sędzia Krystian Markiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.
Organizatorzy kongresu podkreślają, że reforma wymiaru sprawiedliwości musi kierować się zasadami demokratycznego państwa prawa, a szczególnie zasadą zachowania niezależności sądów, niezawisłości sędziów oraz autonomiczności samorządów prawniczych. - Zmiany te wymagają przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami – czytamy w oświadczeniu.

Partnerem Kongresu jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, a serwis Lex.pl przygotuje z niego obszerną relację.

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: http://kongresprawnikow.pl/>>