Jak zapowiadają organizatorzy, podczas konferencji, która odbędzie się 27 kwietnia w hotelu Hilton w Gdańsku, zostaną wskazanie luki prawne w kontekście praw dziecka oraz propozycje rozwiązań. Jak podkręślają, Polska plasuje się na 28. miejscu wśród krajów rozwiniętych, gdzie dzieci zadeklarowały, że są szczęśliwe. Gorzej mają jedynie dzieci z Rumunii. Nie lepiej jest z warunkami i jakością życia. Jesteśmy dopiero na 21 miejscu. Takie dane przedstawia ostatni raport UNICEF-u. Badania z ostatnich lat pokazują również, że liczbę dzieci, które są ofiarami przestępstw mierzy się w sektach tysięcy. Ubóstwo, walka rozstających się rodziców o prawa do opieki nad dzieckiem, kwestia karania dzieci klapsami, to tylko niektóre problemy, z którymi musi się zmierzyć polskie państwo.       
- Chcemy wskazać najsłabsze punkty systemu przestrzegania praw dziecka, jak również spróbować podnieść świadomość i wrażliwość społeczną na losy dzieci. Dlatego postanowiliśmy przedstawić na konferencji tematykę w sposób przekrojowy – wyjaśnia adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka NRA.
Podczas konferencji poruszone zostaną problemy związane z prawami dziecka do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawa do swobody wyznania i światopoglądu, do poszanowania godności oraz odrębności dziecka i ich bezpieczeństwa w Internecie.
W konferencji głos zabiorą m.in. dr Wojciech Wiewórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
prof. Monika Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Paweł Jaros, były Rzecznik Praw Dziecka, oraz radca prawny Olga Trocha z fundacji „Dzieci Niczyje”.