Autorzy projektu uznali, że nakład pracy komornika jest zróżnicowany, dlatego przepisy powinny uwzględniać kwestię dobrowolnego spełniania świadczenia przez dłużnika. W takim przypadku komornik zwróci wierzycielowi połowę uiszczonej opłaty. Nieco inaczej będzie w sytuacji, gdy do spełnienia świadczenia dojdzie jeszcze przed doręczeniem zawiadomienia o wszczęciu egzekucji - w takiej sytuacji komornik zwróci część opłaty przekraczającą 200 zł.