Zainteresowani eksperci mogą składać aplikacje do odpowiedniej jednostki Komisji Europejskiej do dnia 26 kwietnia br. Szczegółowe informacje na temat publicznych konsultacji oraz powołania grupy ekspertów Komisji znajdują się na poniżej wskazanych stronach internetowych:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2012-insolvency-group_en.htm