Rosnąca liczba Europejczyków korzysta z unijnego systemu doradztwa i pomocy w poszukiwaniu konkretnych odpowiedzi i szybkich rozwiązań dotyczących wątpliwości i problemów, z którymi borykają się oni na rynku wewnętrznym. Taki jest ogólny wniosek płynący z opublikowanego w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską rocznego sprawozdania na temat systemu SOLVIT i Biura Porad dla Obywatela (CSS), dwóch darmowych serwisów pomocowych dostępnych dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw i służących im pomocą w maksymalnym wykorzystaniu praw przysługujących im na rynku wewnętrznym. System SOLVIT rozwinął się jako praktyczna i dodatkowa alternatywa dla formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, pomagając obywatelom i przedsiębiorstwom w walce o utrzymanie silnej pozycji na rynku wewnętrznym.

Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, powiedział: „Rynek wewnętrzny nie jest tworem biurokratycznym. Jego istotą jest upraszczanie codziennego życia obywateli i wspieranie europejskich przedsiębiorstw. Aby jednak móc w pełni skorzystać z zalet rynku wewnętrznego, obywatele i przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość praktycznego korzystania ze swoich praw. SOLVIT i Biuro Porad dla Obywatela stanowią dwa nieodzowne narzędzia umożliwiające Europejczykom zrozumienie praw przysługujących im w UE, korzystanie z nich i ich skuteczniejszą obronę”.

W 2009 r. SOLVIT udzielił pomocy rekordowej liczbie 1500 obywateli i przedsiębiorstw walczących z krajowymi organami administracji publicznej o uznanie ich praw na rynku wewnętrznym, co stanowi wzrost o 54 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Najczęściej pojawiające się problemy dotyczyły prawa pobytowego, zabezpieczenia społecznego i uznania kwalifikacji zawodowych. W 86 proc. przypadków znaleziono pomyślne rozwiązanie, a średni czas obsługi pojedynczej sprawy wyniósł 59 dni, sporo krócej niż 10-tygodniowy termin, który SOLVIT wyznaczył sobie jako termin rozpatrywania spraw. Od 2007 r. liczba spraw kierowanych do SOLVIT przewyższa liczbę formalnych skarg i postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w dziedzinie rynku wewnętrznego. Dzięki krótkim terminom dotrzymywanym przez SOLVIT oraz wysokim wskaźnikom pozytywnie załatwianych spraw serwis ten stanowi skuteczny alternatywny instrument wobec postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, co stanowi dobrą wiadomość dla obywateli i przedsiębiorstw, które pragną szybkiego rozwiązania swoich problemów.

SOLVIT w pigułce : Komisja i państwa członkowskie stworzyły sieć SOLVIT w 2002 r. chcąc pomóc obywatelom i przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu praktycznych problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa unijnego przez krajowe organy administracji. SOLVIT, w ciągu dziesięciu tygodni, przedstawia podmiotom składającym skargi pragmatyczne rozwiązania. Jest to usługa bezpłatna, z której łatwo skorzystać. Skargę można złożyć, wypełniając elektroniczny formularz dostępny w internecie w języku ojczystym lub kontaktując się z krajowym centrum SOLVIT.

Biuro Porad dla Obywatela (CSS)

W 2009 r. z darmowych i praktycznych porad prawnych Biura Porad dla Obywatela, udzielanych w ciągu trzech dni roboczych, skorzystało 12 000 obywateli, co stanowi wzrost o 8,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Większość otrzymanych zapytań dotyczyła zabezpieczenia społecznego, praw pobytowych, pracy, procedur wjazdowych, pojazdów silnikowych i opodatkowania. W 2009 r. usługi świadczone przez CSS rozszerzono o osobiste doradztwo bezpośrednie dostępne w trzech stolicach (Dublin, Berlin i Madryt), wzmacniając zakres usług pomocowych, z których korzystać mogą obywatele UE chcący korzystać z możliwości stwarzanych przez rynek wewnętrzny.

CSS w pigułce : serwis świadczący obywatelom UE darmowe, osobiste porady dotyczące wątpliwości i problemów, z którymi borykają się oni realizując swoje prawa wynikające z rynku wewnętrznego w innym kraju UE – takie jak uzyskanie zezwolenia na pobyt, zapewnienie zabezpieczenia społecznego lub doprowadzenie do uznania kwalifikacji. Obywatele zadają pytania w języku ojczystym i w ciągu trzech dni roboczych otrzymują od eksperta prawnego odpowiedź w języku ojczystym oraz wskazówki na temat tego, gdzie szukać dalszej pomocy.

Dalsze kroki


W oparciu o sukces systemu SOLVIT i CSS, Komisja jest zdecydowana kontynuować inwestycje w ulepszanie systemu informacji, porad i rozwiązywania problemów dla obywateli i przedsiębiorstw. W 2009 r. SOLVIT i CSS zacieśniły współpracę oferując obywatelom bardziej zintegrowany pakiet usług. Trwa także bliska współpraca z innymi służbami, a jej ostatecznym celem jest stworzenie wysokiej jakości pakietu usług na zasadzie punktu kompleksowej obsługi, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorstwom poszerzenie wiedzy na temat przysługujących im w UE praw, oraz ich lepsze zrozumienie i skuteczniejszą obronę.