Koalicja przypomina, że 2 grudnia 2010 r. kończy się kadencja czterech obecnych sędziów Trybunału: prof. Mariana Grzybowskiego, prof. Marka Mazurkiewicza, prof. Mirosława Wyrzykowskiego (na zdjęciu) oraz dr. Bohdana Zdziennickiego. Termin zgłaszania kandydatur na ich miejsca upływa 2 listopada 2010 r.
Autorzy apelu stwierdzją, że Trybunał Konstytucyjny jest kluczową instytucją dla polskiej demokracji, dla ochrony praw i wolności obywatelskich oraz dla jakości prawa, a więc proces wyboru sędziów powinien być transparentny i dawać możliwość zabrania głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom prawniczym w ramach otwartej publicznej debaty. Ich zdaniem, społeczne zainteresowanie wyborem sędziów jest duże, na co wskazują między innymi stanowiska środowisk prawniczych (w ostatnim czasie stanowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN, Kolegium Dziekanów Wydziałów Prawa, Instytutu Allerhanda, Krajowej Rady Sądownictwa, byłych Prezesów Trybunału Konstytucyjnego), projekty zmian przepisów, a także publikacje prasowe podejmujące temat zbliżających się wyborów sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.

Podobnie jak w ostatnich kilku latach (od 2006 r.) i tym razem Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zapowiada organizowanie publicznych spotkań kandydatów na sędziów Trybunału z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych, środowiska prawniczego i mediów. - Będziemy gromadzili i analizowali informacje o zgłoszonych kandydatach oraz publikowali tzw. „profile kandydatów” opracowane na podstawie dostępnych oraz przekazanych materiałów (życiorys, dorobek naukowy, wypowiedzi publiczne, opinie prawne, inne) oraz odpowiedzi na opracowaną ankietę dla kandydatów. Wszystkie informacje będą dostępne na stronie www.monitoringsedziow.org.pl - piszą autorzy apelu.
Dodają też, że w
związku z zadeklarowaną przez marszałka Sejmu gotowością do odbycia konsultacji ze środowiskami prawniczymi w sprawie wyborów sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wyrażają przekonanie, że tym razem Prezydium Sejmu skorzysta z przysługującego mu prawa zgłaszania kandydatów i że będą to właśnie kandydaci wyłonieni przez te środowiska.  - Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że zgłoszenie kandydatów nastąpi w terminie, który umożliwi poważną debatę na ich temat. Apelujemy do wszystkich, aby wzięli w niej aktywny udział - czytamy w apelu.