Stanowiska sędziego sądu rejonowego zostały zwolnione w Sądzie Rejonowym w Chełmie, w Sądzie Rejonowym w Oławie, w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim, w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, w Sądzie Rejonowym w Tychach, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie (4 stanowiska), w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.
Informacja pochodzi z obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (Monitor Polski z 2012 r., poz. 448).
Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, o którym mowa w art. 55 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, może zgłosić swoją kandydaturę na jedno wolne stanowisko sędziowskie, w ciągu miesiąca od obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich. Zgłaszający swoją kandydaturę wypełnia w dwóch egzemplarzach kartę zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie oraz dołącza do niej informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby i zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, z zastrzeżeniem art. 58 § 4a. Zgłaszający urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołącza również oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

Katarzyna Irytowska

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP