Chodzi o tzw. direct billing, czyli usługę pozwalającą użytkownikowi zapłacić za zakup w internecie przy opłacaniu faktury za telefon komórkowy czy mobilny internet.
– Pojawiła się kwestia, czy direct billing nie jest usługą płatniczą, na świadczenie której jest potrzebna licencja instytucji płatniczej – mówi Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF.
Aby to wyjaśnić, operatorzy komórkowi uczestniczyli w spotkaniach w formule „jeden na jeden" z pracownikami KNF.
– KNF pytał nas o szczegóły dotyczące naszej usługi. Upewniał się, czy to, co planujemy, nie będzie przypadkiem wymagało licencji instytucji płatniczej – mówi Cezary Albrecht, dyrektor departamentu strategii i spraw regulacyjnych T-Mobile Polska. – Komisja chciała wiedzieć, czy granica między naszym dotychczasowym biznesem a biznesem wymagającym licencji nie została przekroczona za sprawą usługi direct billing – wyjaśnia.

Źródło: Rzeczpospolita