Ma to uchronić konsumentów m.in. przed ryzykiem niewypłacalności zakładu.
– Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego reżim dyrektywy Solvency II, który formalnie opiera nadzór KNF nad zakładami ubezpieczeń na analizie ryzyka – wskazuje Łukasz Dajnowicz, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego.
Oznacza to, że po wejściu w życie nowych regulacji KNF będzie mogła skuteczniej kontrolować plan zarządzania ryzykiem w firmie, np. zasady tworzenia i wysokości rezerw dla celów wypłacalności. Organ dostanie w tym celu dodatkowe uprawnienia. Na żądanie KNF zakład będzie musiał przekazać jej wszelkie posiadane dokumenty bądź ich kopie. „W obecnej praktyce organu nadzoru pojawiają się przypadki, w których niektóre zakłady ubezpieczeń odmawiają przekazania żądanych dokumentów, ograniczając się do zawartych w nich informacji” – podkreśla resort finansów w uzasadnieniu projektu.
Więcej: Dziennik Gazeta Prawna>>>