Zostały zwolnione następujące stanowiska sędziowskie:
- stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
- stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;
- dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
- stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim;
- stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze;
- stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
- stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
- stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
- stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
- dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach;
- stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze;
- dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;
- stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kępnie;
- stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;
- stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim;
- dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach;
- stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świeciu;
- stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;
- stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku.

Źródło: www.rcl.gov.pl