Jak poinformowano, powołany przez Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej 23 marca 2017 roku Komitet ds. Ochrony Danych Osobowych jest doradczą, wyspecjalizowaną formą wspierającą działania Kierownictwa i podmiotów zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Kierownictwo KIG podkreśla, że w pełni rozumie wagę problemu ochrony danych osobowych i niezwykle ważne zadania oraz obowiązki, jakie spoczywają na podmiotach gospodarczych przetwarzających dane osobowe. W szczególności wynikające z przepisów nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych.
- Te nowe, obowiązujące w całej Unii Europejskiej, przepisy wprowadzają wiele nieznanych do tej pory w działalności podmiotów gospodarczych obowiązków i zadań. W szczególności dotyczy to nowych działań podejmowanych w świecie informatycznym. Nowoczesne formy gospodarki wymagają nowych technologii, co zobowiązuje firmy do stosowania nowych i skutecznych form zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych - czytamy w komunikacie Izby.

Jak podkreśla KIG, wprawdzie nowe przepisy uchwalone przez Parlament Europejski i Radę, wejdą w życie z dniem 25 maja 2018 roku, ale już dzisiaj należy niezwłocznie przygotowywać się do wprowadzenia ich w życie. - Ochrona danych osobowych w świetle szybko postępującego postępu technicznego i globalizacji musi być zapewniona poprzez osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym z praw zapisanych w Traktatach UE. Wolność prowadzenia gospodarki  należy do praw podstawowych zapisanych w traktatach UE - czytamy w informacji o utworzeniu komitetu ds. ochrony danych osobowych.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość stosowania wielu udogodnień szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego Kierownictwo KIG powołując Komitet zamierza czynnie uczestniczyć w fazie wdrażania tych przepisów a także w rządowych i europejskich  procesach legislacyjnych. Wspomagać będzie też wdrożenie tych przepisów w codziennej działalności firm i instytucji zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Zadanie kierowania Komitetem powierzono adwokatowi Andrzejowi Lewińskiemu doświadczonemu w działaniach KIG ( w latach poprzednich członkowi Prezydium KIG i kierującemu Komitetowi ds. Handlu), a także specjaliście w zakresie ochrony danych osobowych, pełniącemu w latach 2006 – 2016 zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dowiedz się więcej z książki
Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł