Ministerstwo cyfryzacji straszenie karami uważa za nieetyczne, bo reforma ochrony danych osobowych nie jest o karach. Poza karami RODO wprowadza ostrzeżenia, upomnienia, możliwość wydania decyzji bez kary oraz dużo okoliczności, które organ musi wziąć pod uwagę ustalając wysokość kary. - Dopiero gdzieś na końcu jest ta  kara – podkreśla Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.
 

Więcej: Kawecki: firmy skorzystają na nowych zasadach ochrony danych >>