Obecnie osoba z takim wyrokiem figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK) jeszcze pięć lat po tym, jak kara zostanie wykonana, darowana lub przedawni się jej wykonanie. Na wniosek okres ten może zostać skrócony przez sąd do trzech lat. Pisaliśmy już o tym, że część ekspertów, w tym wielu sędziów, postuluje skrócenie tego okresu.
Resort sprawiedliwości w najnowszym projekcie nowelizacji kodeksu karnego zaproponował bowiem skrócenie okresu potrzebnego do zatarcia skazania na kary wolnościowe do sześciu miesięcy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna